Digitaal Lean Plannen: houd aandacht voor menselijk interactie

“Bij het toepassen van ons Lean & Learn gedachtegoed gaan wij uit van een analoge manier van werken. Dat heeft een belangrijk reden: het team en de onderlinge interactie staan centraal in onze aanpak. Je wilt gebruik maken van elkaars kennis, direct met elkaar in gesprek kunnen gaan en commitment creëren binnen het bouwteam. Dat leidt uiteindelijk tot een gezamenlijk gedragen optimale planning en een gemotiveerd team. Toch krijgen we regelmatig de vraag van onze klanten of dat niet wat “moderner” kan.”

 

En die vraag snappen wij ook. We leven in een digitale wereld en de behoefte om vanaf meerdere locaties toegang te hebben tot de planningen en afspraken, is meer dan terecht. Soms is een papieren planning te groot in oppervlakte om centraal op te hangen. Je kunt te maken hebben met internationale teams en verschillende tijdzones, waardoor het niet zo eenvoudig is om offline te plannen. Of neem de situatie waarin we ons momenteel bevinden waar afstand houden en zo veel mogelijk thuiswerken is aanbevolen. Tegelijkertijd heeft de huidige coronasituatie ons juist doen ervaren hoe belangrijk fysieke, menselijk interactie is voor het gevoel van verbondenheid, wederzijds vertrouwen en begrip.”

Paul van der Veer is trainer en consultant bij LearningWaves.

Met de beproefde Lean & Learn methode werkt LearningWaves al sinds 2006 strategisch samen met organisaties en projectteams in de Bouw & Infra. Zij leren professionals en teams processen optimaal in te richten én aandacht te hebben voor samenwerking en ontwikkeling, zodat zij betere prestaties neerzetten en flexibeler reageren op situaties en zo meer grip hebben op (grote) projecten en het resultaat.

Paul van der Veer | Comcross

Voorwaarden digitaal Lean Plannen

Een digitale tool voor Lean Plannen kan een uitstekend hulpmiddel zijn, mits de menselijke interactie centraal staat. Gebruik software om vooral te visualiseren, weergeven, opslaan en inzien en automatiseer zo min mogelijk. Het is belangrijk dat de professionals die plannen zo veel mogelijk zelf de nodige handelingen en acties uitvoeren om een goede planning in te vullen.
 
Daarnaast wil je dat planningssoftware laagdrempelig in gebruik is. Digitalisering van de Lean Planning mag niet leiden tot uitsluiting van een teamlid omdat deze minder bekwaam is met de techniek. Tenslotte is het belangrijk dat het systeem transparant is, zodat afstemming tussen teamleden en disciplines helder en eenvoudig is.
 
Besluit je om bij het Lean Plannen gebruik te maken van een digitale oplossing, check dan of die aan deze factoren voldoet:

  • planning vanaf meerdere locaties beschikbaar maken;

  • vooral visualiseren, minimaal automatiseren;

  • laagdrempelig en eenvoudig in gebruik;

  • transparant.

Succesvol Lean Plannen & Engineeren in de bouw

Corona is slechts één van de uitdagingen waarmee de bouwsector momenteel te maken heeft. Ook de extreem hoge vraag, de toenemende duurzaamheidseisen, het enorme tekort aan arbeidskrachten en grondstoffen dragen bij aan de druk waaronder de sector moet presteren. Dat heeft effect op de voortgang, motivatie en bovendien het rendement. Hoe zorg je dat je onder deze omstandigheden grip houdt op het werk, dat mensen betrokken en gemotiveerd aan het werk zijn, dat meer- en minderwerk niet de spuigaten uitloopt en je het beoogde rendement kunt realiseren?

Succesvol Lean Plannen & Engineeren in de bouw | Comcross

Lean & Learn Webinar: 8 december 15:00uur

Paul van der Veer, trainer en consultant bij LearningWaves, vertelt je tijdens deze webinar meer over hoe de methodieken Lean Plannen & Engineeren hiervoor een oplossing bieden.

Schrijf je nu in en save the date!
Welke technologie is voor mij geschikt?
Ask the meeting engineers
2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.